Etusivu

Maarit Markkula

"Oppiminen on lahja, sote on saatava tehtyä ja ikäihmisten etua ajettava."
Yhteiskunta
"Puhdas ja turvallinen luonto on korkeaa elämänlaatua eikä politiikkaa."
Elinympäristö
"Suomen kilpailukyvyn pääelementtejä emme saa menettää. Matalampi kulurakenne saavutettava."
Kilpailukyky

118

Yhteiskunta

Koulutus, hyvinvointi ja työllisyys

 • Oppiminen on elämänikäinen lahja
 • Sote pitää saada tehtyä
 • Ikäihmiset ja hoitajamitoitukset
Klikkaa muokkauspainiketta muuttaaksesi tekstiä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Oppiminen on elämänikäinen lahja
Suomessa on hyvä koulutuksen taso. Pärjäämme erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa. Korkea nuorisotyöttömyys on saanut aikaan sen, että kouluttautuminen ei enää kiinnosta nuorisoa samassa määrin kuin ennen. Yhtenä ongelman aiheuttajana näen sen, että koulutuksesta on tullut kustannuskysymys. Meidänkin abiturientin kouluttamiseen on mennyt useampi tuhat euroa. Kaikilla vanhemmilla ei yksinkertaisesti ole varaa tähän. Siksi kannatankin ajatusta maksuttomista koulukirjoista ja muista opiskelumateriaaleita kaikille toisen asteen opiskelijoille. Kunnat voisivat esimerkiksi kustantaa oppilaiden koulukirjat tai lainata niitä kirjastoista. 

Toinen tärkeä asia on nuorten työelämään kiinni pääseminen. Kesätöiden ja opiskeluaikaisen harjoittelupaikan saaminen voi olla kohtuuttoman työlästä. Työmarkkinatuilla voitaisiin näitä asioita entisestään helpottaa. Tämä olisi todella iso satsaus tulevaisuuteen.

Sote pitää saada tehtyä
Sosiaali- ja terveyspuolen uudistusta on tehty jo 14 vuotta ja siihen on kulunut satoja miljoonia euroja. Valmisteluun käytetyn menetetyn työajan arvoa ei osaa kukaan tarkkaan sanoa. Euroopan Unioni säännöt ja Suomen luottoluokitus edellyttävät näitä muutoksia. Ei siis auta kuin saattaa uudistus loppuun pikaisesti. 

Erikoissairaanhuoltomme eli keskussairaalat olivat tarvinneet jo aikoja sitten valtion ohjausta. Kilpavarusteluun olisi pitänyt saada stoppi jo aikoja sitten. Erikoisia toimenpiteitä ei kannata tehdä joka sairaalassa. Osaaminen ja kustannukset vain karkaavat käsistä. Suunnittelun avaaminen julkiseksi mahdollistaisi myös monien alan osaajien asiantuntemuksen hyödyntämisen.

Ikäihmiset
Ikäihmisten palvelu- ja tukiasumisen keskusteluissa kannattaa huomioida hoitajamitoituksen määrittely. Julkkisuudessa keskustellaan siitä, onko potilasta/asukasta kohden oikea hoitajamäärä 0,6 vai jotain muuta. Tämä tarkoittaa todellisuudessa sitä, että hoitajamäärä tulee jakaa kolmella (kolmivuorotyö) tai oikeastaan viidellä, kun vapaapäivät huomioidaan. Sitten vielä on ne kikkailut sairauspoissaoloilla- joihin ei saada sijaista. Ongelmia riittää. 

Ikäihmisten eläkkeet ovat nykyisillä eläkeläisillä järjestelmästä johtuen kohtuuttoman pieniä. Ei ole oikein, jos eläkeläinen joutuu miettimään ostaako ruokaa vai lääkkeitä.

Ympäristömme

Energiapolitiikka, liikkuminen ja luonto

 • Puhdas ja turvallinen luonto
 • Liikkumisen kustannuksia on laskettava
 • Uusia mahdollisuuksia energiantuotantoon
 • Sähkön tuotanto ja huoltovarmuus
Klikkaa muokkauspainiketta muuttaaksesi tekstiä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Puhdas ja turvallinen luonto on korkeaa elämänlaatua eikä politiikkaa. Mikään ei ole rentouttavampaa kuin luonnossa liikkuminen. Onneksi se on mahdollista meille kaikille jokamiehen oikeuksia noudattaen. Jos pellot ja metsät laitetaan verolle niin, silloin loppuu jokamiehenoikeuskin. Tätä Saksan mallia emme halua.

Elinympäristö käsittää kuitenkin muutakin, joka koskettaa meitä päivittäin. Energian hinta on suoraan verrannollinen yhteiskunnan ja ihmisten toimintamahdollisuuksiin, sillä se on kuin peruselintarvike. Liikkumisen kustannuksia on laskettava joka tavalla välittömästi ja uhka hinnannoususta on poistettava. Uhka hinnan nousuista vaikuttaa olennaisesti investointihalukkuuteen, omaisuusarvoihin ja elämisen laatuun. Ei voida väittää, että hintajousto alaspäin aiheuttaisi runsaasti turhaa kuluttamista, vaan se luo todellisuudessa lisää verovaroja ja hyvinvointia.

Uusia energiamuotoja on löydyttävä ja niiden on oltava kustannustehokkaita, koska energiankulutuksemme on suuri pohjoisen sijaintimme vuoksi. Uusia energiamuotoja kehitellessä, on luotava toimintamalli, joka ei laske elintasoa eikä vaikeuta ihmisten arkea. Ilmastonmuutos on päivän puheenaihe. Se on selvää, että ilmasto muuttuu ja pitkäaikaisten mittausten mukaan muutos on syklistä suuntaan ja toiseen varsinkin lämpötilaa mittasuureena käytettäessä. Luonto voi hyvin ja tällä hetkellä ei ole suoraa todistusta siitä, että esimerkiksi elämää ylläpitävä ja turvallinen hiilidioksidi olisi muuttamassa ilmastosysteemiä peruuttamattomasti edes epäsuorasti siten, että negatiivisesti vaikuttavaa prosessia ei olisi enää mahdollista pysäyttää.

Tehokkain ja mahdollinen toimintamalli meille jokaiselle, jotka tunnemme halua torjua ilmastonmuutosta, on kulutuksen vähentäminen. Kulutuksen vähentämisellä tarkoitan esimerkiksi turhan tavaran hankkimista. Kotimaisten elintarvikkeiden ostaminen pienentää hiilijalanjälkeä ja tuo samalla työtä ja toimeentuloa suomalaisille.

Ilmasto- tai tässä tapauksessa energiapolitiikka on merkittävässä asemassa globaalisti katsottuna. EU:n tulisi toimia niin, että riippuvuus hiilipohjaisesta toiminnasta vähenisi. Samalla tulee vähennettyä raskasmetallipäästöjä ja saattaapa ihmiset huomata, että samalla supistuvat hiilidioksidipäästötkin. Suomen toiminta tässä ei saa vaarantaa missään vaiheessa taloudellista kehitystämme eli yltiöpäinen mallioppilaan rooli ei saa olla tavoitteena elintason kärsiessä.

Maailma sähköistyy kovaa vauhtia. Sähkön tuotanto on avainasemassa myös kiistellyn hiilidioksidin tuotannossa. Samalla tulee pohtia huoltovarmuutta eli säätövoimaa. Tekniikka kehittyy huimasti ja perusvoiman tuotantoa on lisättävä luontoa vähän kuormittavalla ydinvoimalla ja näyttää myös siltä, että biokaasuvoimasta tulee erittäin hyvä lisä säätöenergian osalle. Tuuli- ja aurinkovoimaa kannattaa lisätä, jos se ei häiritse asukkaita tai olosuhteet ovat otolliset ja ehdottomasti vain silloin, kun se ei tarvitse valtion tukea.

Kilpailukyky

Yritysten hyvinvointi ja yrittäjyys

Suomen kilpailukyvyn muodostavat:

 • Korkea osaamisen taso
 • Edullinen energia
 • Toimiva infrastruktuuri
 • Matala kulurakenne
 • Ennustettavan rauhallinen yhteiskunta
Klikkaa muokkauspainiketta muuttaaksesi tekstiä. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Suomen kilpailukyvyn muodostavat korkea osaamisentaso, edullinen energia, toimiva infrastruktuuri ja logistiikka, matala kulurakenne sekä ennustettavan rauhallinen yhteiskunta. Näitä kilpailukyvyn elementtejä emme saa menettää.

Pienet yritykset varsinkin yhden yrittäjän yritykset ovat lisääntyneet viimevuosina taannoisten irtisanomisaaltojen jälkeen. Hyvin moni kokee yrittäjän sosiaaliturvan puutteelliseksi. Yhtenä vaihtoehtona olisi rinnastaa yksinyrittäjä sosiaaliturva- ja eläkeasioissa työntekijään niin hänen halutessaan. Mallia voisi toteuttaa siihen asti, kun yrittäjä toimii yrityksessään yksin eikä palkkaa esimerkiksi ensimmäistä työntekijää tai käytä vuokratyövoimaa merkittävissä määrin.

Toimivan infrastruktuurin ja logistiikan vaatimuksiin vastataan varsinkin suunnitteilla olevien junaratojen rakentamisen vauhdittamisella. Työpaikkatonttien edullinen saatavuus liikenteen solmukohdissa ja pääliikenneväylien varrella luo kustannustehokkuutta.

Matalampi kulurakenne tulee saavuttaa, koska nykymallinen yhteiskunta ei pysty tuottamaan riittävästi varoja jatkuvasti paisuvien palvelutarpeiden täyttämiseksi.

Maarit Markkula

Nyt on oikea hetki valita eduskuntaan ihmisiä, jotka ovat vapaita kyseenalaistamaan
esitettyjä ratkaisumalleja ja käyttämään tarvittaessa avuksi – asiantuntijoilta.

Olen aina ollut utelias, rohkea ja pyrkinyt saamaan aikaan keskustelua ajankohtaisista
asioista. – jos jokin asia on väärin, niin se pitää yksinkertaisesti korjata.

Huomatessani, että olen ollut väärässä, omaan rohkeutta myöntää sen ja ottamaan uuden
linjan uuden tiedon valossa.

Lähde kanssani kohtaamaan yhteiskuntamme haasteet, joista kaikki ovat voitettavissa
yhteistyöllä ja osaamisella.

Maarit Markkula
äiti, ylitarkastaja ja agronomi

Maarit Markkula

Ota yhteyttä viestillä

 • Lue halutessasi yksityisyydensuoja- ja rekisterilausuntomme (GDPR) tästä linkistä.

Maarit Markkula

118